Print FriendlyVirtuaalsed privaatvõrgud (VPN), keskkondade ühendamine

Äriülesanded
Üritades konkurentidest üle saada, keskenduvad äriühingud tähelepanu oma töötajate tööviljakusele. Pideva töötajate juurdepääsu tagamine tähtsatele äriressurssidele võib olulisel määral tõsta äriühingu viljakust. Juurdepääsu vajadus mistahes ajal ja mistahes kohast toob kaasa võrkude laienemise, mis tagavad turvalisuse ja aitavad kaastöötajatel olla sides. Äriühing Kinord OÜ pakub lahenduse juurdepääsu korraldamisel ettevõtte ressurssidele kaugtöökeskkonna kaudu ja/või kaugkeskkondade ühendamisel VPN (Virtual Privat Networks) põhjal.

Lahendus
Meie poolt pakutav lahendus ühendab juhtivaid harukondlikke kaitsetehnoloogiaid ja suurepäraseid vahendeid virtuaalsete privaatvõrkude ülesehitamiseks. Lahendus põhineb  äriühingu Microsoft programmitoodetel ning vastab kõikidele nõudmistele, mis esitatakse taoliste lahenduste vastu interneti-, intraneti- ja ekstranetivõrkude puhul. Tagab turvalise ühenduse ettevõtte võrguga kaug- ja mobiilikasutajatele, regionaalfiliaalidele ning äripartneritele. Laienemisbaasina võib kasutada erinevate maaletoojate populaarseid programmiplatvorme ja aparaadilahendusi, mis võimaldab kaitsesüsteemiseadmete paindlikku valikut vastavalt iga konkreetse tellija võimalustele ning vajadustele.
Turvaline kaugjuurdepääs. Tõstke äri efektiivsus töökindla juurdepääsu abil mistahes kohast ja mistahes ajal.
Side allüksustega. Kontrollige äri tsentraliseeritult, võttes ühendust peakontori ja allüksustega.
Töökindel juhtmevaba lokaalvõrk. Tõstke kasutajate mobiilsus ja viljakus (ja vähendage juhtmeside kulud), paigaldades Teie ettevõttes töökindlaid juhtmevaba võrke.
Võrgukaitse tugevdamine. Kaitske võrk erinevate viiruste ja häkkerite sissetungimiste eest tööstuslikult sertifitseeritud brandmauer´i platvormi abil.

Eelised
Lisaks töökindla, juhitava ja standardiseeritud lahenduse võimaldamisele tagab meie lahendus järgmist:
  • Korporatiivressursside efektiivne kaitse ja andmete turvaline edastamine Interneti kaudu.
  • Pidevalt töötavad võrgud võimaldavad alati ja kõikjal juurdepääsu tähtsatele äriandmetele.
  • Parendatud töötajatevaheline ühistöö ja side. 
  • Kaugjuurdepääsu korraldamise vahendite ning kasutajate autoriseerimismehhanismide lai valik.  
  • Paindlik platvorm ideaalse «hinna/kvaliteedi vahekorraga».
  • Mõõtkavandatavad virtuaalsed privaatvõrgud ja turvasüsteemid koos gigabit-kiiruste toetusega.
Lahendusse kuuluvad komponendid
  • Windows Server 2003. See on töökindel ja kõrgendatud turvalisuse tasemega operatsioonisüsteem, mis tagab pideva juurdepääsu korporatiivvõrgus olevatele andmetele. Routing and Remote Access Service (RRAS) servis tagab turvalise ühenduse ettevõtte võrguga kaug- ja mobiilikasutajatele, regionaalfiliaalidele ning äripartneritele.
  • Võrguvaheline ekraan – kaitse autoriseerimata juurdepääsu eest + ökonoomne juurdepääs Internetti (ISA Server 2004). Brandmauer´i tehnoloogia tagab internetiühenduse turvalisuse, kiire juurdepääsu web-lehekülgedele ja unifitseeritud juhtimisvahendid.
Meie äriühingu töötajad aitavad lahenduse rakendamisega, mis omakorda vähendab serverkomponentide paigaldamise aega ning lõppkokkuvõttes minimiseerib ka äriühingu lokaalvõrgu seisakust tulenevaid kulusid häälestamise ajal.