Print Friendly

Litsentside juhtimise tehnoloogia rakendamine

See lahendus pakub erilist huvi juhtidele, kes juba otsustasid legaliseerida täies ulatuses oma firma tarkvara ja kelle jaoks on absoluutselt selged litsentseeritud tarkvara eelised ning kes tahavad kasutada neid täies mahus.

Sellised projektid peavad selle all silmas erinevate tootjate tark- ja arapaadivara kogu spektri kajastamist. Me kontrollime kõike litsentse, koostades ebakorrektselt litsentseeritud või poolikult litsentseeritud programmitoodete ning samuti lõppenud kehtivusajaga litsentsidega programmide (näiteks antiviiruse tarkvara) täielikku nimekirja. Seejärel, kui tekib vajadus, me aitame Teid vajalike litsentside uuendamisel või puuduolevate soetamisel.

Meiepoolne üksikasjalik analüüs aitab Teil oma IT-strateegia konsolideerimisel. Analüüs aitab Teil samuti valmistuda ette migratsiooniprojektideks. Näiteks see aitab Teil jõuda selgusele, milliseid seadmeid on vaja kindlasti moderniseerida uute programmide toetamiseks, sealhulgas ka operatsioonisüsteemid. Läbiviidav analüüs võimaldab teada saada, kui tihti kasutatakse üht või teist tarkvara, kontrollida paranduste ja uuenduste installeerimist ning määrata kindlaks saavutatud turvalisuse taset.

Millest kujuneb litsentside juhtimise protsess?
Esiteks – see оn aparaadivahendite ja tarkvara inventeerimise lГ¤biviimine, mis vГµimaldab jГµuda seisukohale, milliseid programmitooteid (kuivГµrd efektiivselt ja seaduslikult) kasutatakse Г¤riГјhingus.

Teiseks – IT-süsteemi audit, s.o. jooksva seisukorra hindamine ning aparaadi- ja tarkvara ühtsete korporatiivsete standartide kehtestamine. Need standardid võimaldavad kasutajal vältida andmete formaatide kokkusobimatust, samuti üksnes sellise tarkvara installeerimist töökohtadel, mis on vajalik töötajale püstitatud ülesannete efektiivseks täitmiseks, mis omakorda tõstab süsteemi viljakust ja töökindlust, sealhulgas aitab tööaja mittesihtotstarbelise kasutamise vähendamisele kaasa.

Kolmandaks – strateegiliste plaanide väljatöötamine, s.t. äriühingu tehnoloogiate ja äriprotsesside arenemise käigus tekib uute programmitoodete soetamise ja vastavalt ka eelarvete põhistamise ning uue tarkvara kulude planeerimise ja optimeerimise vajadus. Seetõttu on vaja formeerida tarkvara soetamise, selle levitamise (äriühingu siseselt), kasutamise, arvelevõtmise- ja mahakandmise eeskirjad ning protseduurid.

Lahenduse komponendid

Konsulteerimine litsentside juhtimise protseduuride alal

  • Optimaalse litsentseerimisskeemi arvestus

 

Inventeerimise läbiviimine – installeeritud tarkvara ja selle litsnetside kindlakstegemine

  • Tarkvara rakendamine inventeerimiseks ja arvestamiseks
  • Tarkvara inventeerimine
  • Aktiivade kontroll (litsentside olemasolu)
  • Inventeerimise tulemuste töötlemine, tarkvara identifitseerimine, installeeritud tarkvara ja olemasolevate litsentside vГµrdlemine, aruande ettevalmistamine

Auditi läbiviimine – IT-süsteemi jooksva seisukorra kindlaksmääramine ning soovitava seisukorra kirjeldamine tarkvara kasutamise ja arvestamise seisukohast vaadatuna

  • Töökohtade standardiseerimine (vajaliku tarkvara ja seadmete kindlaksmääramine erinevate töökohtade jaoks vastavalt Г¤riprotsesside nГµudmistele)
  • Tarkvara soetamise, arvestuse, hoidmise, installeerimise, kasutamise ja mahakandmise protseduuride vГ¤ljatöötamine
  • Personali koolitamine tarkvaraga töötamise poliitika alal

Strateegia väljatöötamine – ülemineku plaan IT-süsteemi uuele staatusele

  • Litsentside juhtimise, uutele standartidele Гјlemineku, tarkvara tsentraliseeritud soetamise ning tarkvara andmebaaside edaspidise inventeerimise ja uuendamise plaanide vГ¤ljatöötamine