Print Friendly

Tehniline tugi mistahes tasandil

 

Firma Kinord OÜ võimaldab täielikku kompleksteenust, mis on seotud mistahes põlvkonna arvutite tehnilise toe ja –hooldusega. Me osutame arvutialast abi nii kallihinnalistele serversüsteemidele, millele toetub tervete kontorite töö, kui ka koduarvutitele. Pakume meie klientidele tehnilise toe alal neli põhisuunda:

·         arvutite abonenthooldus;

·         serversüsteemide hooldus;

·         kiireloomuline arvutialane abi;

·         lokaalvõrkude hooldus.

 

Väike- ja keskmisele ettevõtlusele

 

Arvutite hooldus (IT-outsourcing)

Arvutite hooldamise kohustus kontoris lasub tavaliselt süsteemiadministraatoril (või tavalisel IT-spetsialistil). Kuid oma siseadministraatori pidamine tähendab mitte üksnes töötasu arvestamist temale (ja maksude tasumist sellelt), kuid ka täielikku kinnimaksmist tema töökoha eest. Seetõttu me pakume arvutite hooldamisest tulenevate ülesannete lahendamiseks väärilist alternatiivi – IT-outsourcing. See on kontori- ja arvutitehnika tehniline tugi meie kõrgetasemega asjatundjate poolt. Arvutades välja, kui palju läheb maksma samasuguse kõrge professionaalsusega töötaja palkamine, Te saate aru, kui kasulik on majanduslikust seisukohast vaadatuna arvutite abonenthoolduslepingu sõlmimine kutselise äriühinguga.

 

Serversüsteemid

Kontori „südameks“ on serversüsteem. Serversüsteemide arendamine, rakendamine ja hooldamine on meie tegevuse üheks prioriteetseks suunaks. Serversüsteemidel on peamine roll kogu ettevõtte stabiilse ja turvalise töö tagamisel. See on niiöelda töötava kontori „süda“. Seetõttu leitakse, et serversüsteemide tehniline tugi ja optimiseerimine on mistahes kaasaaegse organisatsiooni eduka äritegevuse lahutamaks osaks.

 

Kiireloomuline arvutialane abi

 

Füüsilistele isikutele

Mis asi on „arvutialane abi“? Kõik me oleme sattunud olukordadesse, kui ootamatult ilmnes, et arvutis puudub vajalik programm või et mäng ei taha normaalselt töötada ega käivituda. Või arvutiviirused hävitasid kogu väga tähtsa ja väärtusliku informatsiooni. Aga mõnikord juhtub, et arvuti „jookseb kinni“ või ei taha normaalselt töötada…

 

Kiireloomuline arvutialane abi – see on taoliste probleemide operatiivlahendus. Programmide taastamine, uute lisade installeerimine, viiruste tõrjumine, arvutite remont ja muu arvutialane abi ennistavad Teie arvuti töövõime. Kuid siiski oleks parem mitte viia asi äärmusteni ning äärmuste vältimise eesmärgil tasub teha oma arvutile tehniline hooldus vähemalt kord aastas. 

 

Korteriühistutele

 

Majavõrkude hooldus

Tänapäeval on paljud korteriühistud lahendanud oma elanike puhul internetiteenuste maksumuse odavnemise probleemi lokaalsete majavõrkude ülesehitamise teel. Lihtsa ja majanduslikult kasuliku lahenduse puhul aga esineb rida probleeme, millega tuleb teenuse tarbijal kokku puutuda. Nagu ka mistahes muu süsteem, nõuavad majavõrgud teatud tehnilist hooldust ja tugi, mida peavad tegema kogenud asjatundjad.