Print Friendly

Arvuti hooldus vaid 40 EUR’iga!

 1.   Tarkvara „puhastus“ – registrite ja protsesside korrastamine. Operatsioonsüsteemi töö optimeerimine, nuhkvara ja muude tülikate lisade eemaldamine (adware, „toolbarid“, pop-up aknad jne), arvuti puhastamine viirustest. 
 2. Viimaste uuenduste installeerimine (Windowsi, MS Office’i ja muu tarkvara).
 3. 
Riistvara diagnostika – kõvaketaste ja videokaardi seisukorra testimine.
 4.  Arvuti füüsiline puhastus tolmust, termopasta ja termokummide asendamine (ainult lauaarvutite puhul ja juhul, kui arvutimüüa/tootja garantiitingimused seda lubavad).
 
.
NB! Tõrgete, mis ei ole loetletud antud nimekirjas, kõrvaldamine toimub seadme omanikuga kooskõlatamise järgselt vastavalt IT-Online hinnakirjale!
.