Print Friendly

Infrastruktuurialased lahendused

 

LAN: ülesehitamine ja hooldus 

Lokaal- ja arvutivõrkude (LAV) loomine Teie elukohas ja kontoris, kasutades selleks  kaasaaegseid seadmeid ning tarkvara. Meie asjatundjad ühendavad kiiresti ja Teile sobival ajal Teie arvutid ning häälestavad nende tööd võrgus, ehitavad üles praktiliselt mistahes keerukuse ja konfiguratsiooniga arvutivõrgu ning samuti aitavad võrguseadmete valimisel (juhtmestikukastid, arvutipesad jne.), mis sobivad Teie kontori interjööri.

Väikeettevõtte võrgualase infrastruktuuri ülesehitamine  

Komplekslahendus, mis on spetsiaalselt orienteeritud väike- ja keskettevõtete vajadustele (5 kuni 50 arvutit). Antud lahendus võimaldab ehitada üles äriühingu täisfunktsionaalse võrgualase infrastruktuuri, tagades seejuures selle püsiva funktsioneerimise, äriandmete garanteeritud säilimise ning ökonoomse ja turvalise juurdepääsu Internetti.

Virtuaalsed privaatvõrgud, keskkondade ühendamine

Juurdepääsu vajadus mistahes ajal ja mistahes kohast toob kaasa võrkude laienemise, mis tagavad turvalisuse ja aitavad kaastöötajatel olla sides. OÜ Kinord pakub lahenduse juurdepääsu korraldamisel ettevõtte ressurssidele kaugtöökeskkonna kaudu ja/või kaugkeskkondade ühendamisel VPN (Virtual Privat Networks) põhjal.

Võrkude ülesehitamise teooria

Lokaal- ja arvutivõrkude ülesehitamise erinevad skeemid ja põhimõtted – jõudke selgusele, mida vajate nimelt Teie!

Võrk – kas tavaline või serveriühendusega, ühendus – kas juhtme- või juhtmevabaühendus, võrguprinterid jne.